สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายโสม สรพิมพ์

ประธานสภา

นางคำฝาน พิมพกัณฑ์

รองประธานสภา

นายจันทร์ ภาระกุล

เลขานุการสภา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิญญู ศรีเมืองบุญ

ส.อบต. ม. 1

นางจันทร์ที ใจสุข

ส.อบต. ม. 1

นายสิงห์คูณ พรศิริ

ส.อบต. ม. 2

นางคำมี อุปลาบัติ

ส.อบต. ม. 2

นายชารี ท่อนจันทร์

ส.อบต. ม. 3

นายเดชา ต้นคำ

ส.อบต. ม. 3

นางสาวนารี กำทรัพย์

ส.อบต. ม. 4

นายจันทร์ ภาระกุน

ส.อบต. ม. 4

นายสำเร็จ ทองอาจ

ส.อบต. ม. 5

นางสำราญ ชายงาม

ส.อบต. ม. 5

นายประสิทธิ์ บุญชิต

ส.อบต. ม. 6

นางสุพี กำทรัพย์

ส.อบต. ม. 6

นายสมบูรณ์ เฉลิมศรี

ส.อบต. ม. 7

นายบุญธรรม บัวทอง

ส.อบต. ม. 7

นางคำฝาน พิมพกัณฑ์

ส.อบต. ม. 8

นามสมหวัง สุยังกุล

ส.อบต. ม. 8

นายคำมาย พุฒทอง

ส.อบต. ม. 9

นายพูล ภาเรือง

ส.อบต. ม. 9

นางกันยา ขุ่ยภูมี

ส.อบต. ม. 10

นายอนันต์ จันดก

ส.อบต. ม. 10

นางสมจิตร พูลเสมอ

ส.อบต. ม. 11

นางจันทร์เพ็ญ อ่อนเฉวียง

ส.อบต. ม. 11

นางสาวราตรี รูปใหญ่

ส.อบต. ม. 12

นายโสม สรพิมพ์

ส.อบต. ม. 12

นางไพมูล ไชยหงส์

ส.อบต. ม. 13

นางฉวีวรรณ บุญชิต

ส.อบต. ม. 13

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ