กองสวัสดิการสังคม

นายพงศพล พรเจริญ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวภัสราภรณ์ ทาโคตร

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ