กองคลัง

นางรัตนา ผลรักษ์

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลวรรณ บุญมี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน

- ว่าง -

เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

นางสาวอาทิตยา นิตอินทร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวนิรัชฌา สีมาโลฤทธิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวลำไพร ศรีชมภู

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางหนูผิ่น ภูคำวงค์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าจัดเก็บรายได้

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ