นายวีระพงษ์ คันธจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
  1. ข่าวกิจกรรม
  2. ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯท้องถิ่น

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนำบลนาคาย

[ 09-03-2564 ] Hits:1251

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธาน และนายตรีภพ  กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ให้แก่ ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

[ 06-02-2563 ] Hits:1404

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

[ 13-01-2563 ] Hits:1515

  1. ราคากลาง
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

   บริการลิงค์ไปยังเว็บไซต์เพื่อนบ้าน เลือกลิงค์เว็บไซต์ที่ท่านต้องการ ได้ที่นี่..

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ