องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯท้องถิ่น

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนำบลนาคาย

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ