ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 6 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย บริหารงานโดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิต(Way Of Life) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

      วันที่ 5 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี ได้มามอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้แก่จนท.่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อมอบให้กับคนพิการในชุมชนต่อไป

      วันที่ 31 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูความรู้และเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานในพื้นที่เขตชายแดน ระหว่างวันที่ 29-31 สิงหาตคม พ.ศ.2560 ณ ค่ายฝึกสิงห์ดำ กรมทหารพรานที่ 23 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

     วันที่ 30 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย บริหารงานโดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และคณะผู้บริหาร พนักงาน ร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินอำเภอสะอาด ณ หอประชุมที่ว่าการตาลสุม.

      คณะพระธุดงค์ โครงการจาริกธุดงค์ เผยแพร่ธรรมเฉลิมพระเกียรติ ปี60/61 โดยสำนักสำนักปฏิบัติธรรมอุทยานธรรมดงยาง ต.คลีกลิ้ง อ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ ซึ่งเดินทางจากเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี สู่ พระธาตุพนม จ.นครพนม ในระหว่างการเดินทางได้พักฉันท์ภัตตาหารเพล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

   องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  โดยกองสวัสดิการสังคมร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข อำเภอตาลสุม และโรงพยาบาลส่งเสริมประจำตำบลในพื้นที่ตำบลนาคาย ออกเยี่ยมผู้พิการ รายนายชัยวัฒน์ แก้วเหนือ ชาวบ้าน หมู่ที่3 บ้านหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

   องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ในพื้นที่ตำบลนาคายประจำปี2562

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯท้องถิ่นเพิ่มเติม แก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อจัดทำ / ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 - 2570 ขององค์การบริหารส่วนำบลนาคาย

เริ่มต้นก่อนหน้า1234567ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 7

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ