ข่าวกิจกรรม

      วันที่ 6 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่จัดชุมชนและประชาคม ตามโครงการ 1 ซ่อม 1 สร้าง. บ้านผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในพื้นที่ตำบลนาคาย ที่ค้างเพื่อให้ครบทั้ง 13 หมู่บ้าน

      วันที่ 4 ธันวาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ลงพื้นที่จัดชุมชนและประชาคม ตามโครงการ 1 ซ่อม 1 สร้าง. บ้านผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสำรวจข้อมูลปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการในพื้นที่ตำบลนาคาย

      เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาคาย กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน,ส.อบต.,อสม. ร่วมจัดงานกีฬ่าชุมชนสัมพันธ์ เพื่อชุมชนสุขภาพดี มีรอยยิ้ม ครั้งที่ 1 ขึ้นในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลนาคายร่วมกิจกรรมงานกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีในชุมชน.

      วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ลงพื้นที่จ่ายเบื้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบื้ยคนพิการ ประจำเดือน พฤศจิก่ยน 2560 ทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย.

      วันที่ 26 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงานลูกจ้าง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ และพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดหนองเป็ด ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี.

      วันที่ 23 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยะมหาราช ประจำปี 2560 ณ หน้าทีว่าการอำเภอตาลสุม อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี.

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พี่น้องประชาชน ร่วมจิตอาสา ทำความดีเพื่อพ่อหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9.

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง พี่น้องประชาชน ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายราชกุศลครบรอบ 1 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร..

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ