ข่าวกิจกรรม

    องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการผู้สูงอายุ - ผู้พิการ ประจำปี2562

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุ ประจำปี2561

การแสดงเจตจำนงพร้อมทำสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  

      วันนี้ (11 ก.ค. 61) เวลา 09.00 น. ที่บ้านเลขที่ 33 หมู่ที่ 1 ตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอตาลสุม ได้เดินทางมามอบบ้านโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง ให้กับนางบุญสอน ปุ๊กไธสง ตามโครงการ 1 ตำบลซ่อม 1 ตำบลสร้าง ของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ยากจนในพื้นที่ โดยมีนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ข้าราชการพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมในการมอบครั้งนี้

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยกองสวัสดิการสังคม จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เด็กและสตรี ประจำปี 2561

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธาน และนายตรีภพ  กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ให้แก่ ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

      องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดยนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ