กองช่าง

นายตรีภพ กองศรีมา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง

พนักงานส่วนตำบล

นายไพรวรรณ กองสิน

นายช่างโยธาชำนาญงาน

- ว่าง -

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายปรีดี ทุมมา

ผู้ช่วยช่างประปา

นายพันโท ภาเรือง

พนักงานจดมาตรวัดน้ำ

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ