คณะผู้บริหาร

นายวีระพงษ์ คันธจันทร์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 099-0240780

- ว่าง -

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 0xx-xxxxxxx

- ว่าง -

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 0xx-xxxxxxx

- ว่าง -

เลขานุการนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 0xx-xxxxxxx

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ