ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 3 ส.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคายเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนและจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ตำบลนาคาย...

     เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชน 7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง ออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญและประเด็นเพิ่มเติม 7 สิงหาคม 2559 เวลา 08.00 น. - 16.00 น...

     เมื่อวันที่ 1-11 เม.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่ว่นตำบล จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2559 "นาคายเกมส์" ครั้งที่ 12 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี โดยเปิดให้ชาวตำบลนาคายแต่ละหมู่บ้าน ส่งรายชื่อนักกีฬาประเภทบุคคลและทีมสมัครแข่งขัน ตั้งแต่วันที่ 23 - 25 มี.ค. 2559 และจะเปิดการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 1 - 11 เม.ย. 2559 ...

     เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2561 นายธนาคม กองเพียร นายอำเภอตาลสุม ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่ว่นตำบลนาคาย ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดบ้านหนองเป็ด ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่ว่นตำบลนาคาย จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

     เมื่อวันที่ 9-11 เมษายน 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่ว่นตำบลนาคาย จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 "นาคายเกมส์" ครั้งที่ 15 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่  1 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นำโดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และชาวตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรม "ฝักบัวหวาน ลูกตาลสด เลิศรสข้าวหลามเม็ดบัว หัวใจตาลสุม ประจำปี 2560 และงานเฉลิมฉลองครบรอบ 30ปี เมืองตาลสุม" ณ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี...

     เมื่อวันที่ 7-8 เม.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย นำโดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และชาวตำบลนาคาย ร่วมกิจกรรม "ฝักบัวหวาน ลูกตาลสด เลิศรสข้าวหลามเม็ดบัว หัวใจตาลสุม ประจำปี 2559" ณ อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี...

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ