ข่าวกิจกรรม

     เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย พร้อมด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความดีเพื่อพ่อ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 1ปี วันสวรรคต โดย ร่วมกันทำความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ เก็บขยะ พื้นที่บริเวณ2 ข้างทางจากบ้านนาคาย ถึง บริเวณวัดบ้านหนองเป็ด ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี และตกแต่งสถานที่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมด้านสถานที่สำหรับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของอำเภอตาลสุม ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ...

     เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกันขนย้ายต้นดอกดาวเรืองไปที่วัดหนองเป็ด ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เพื่อร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ...

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย คณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรม พิธีมหามงคลเจริญพรพพุทธมนต์ ถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่๙ ...

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัติย์ ...

     เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 59 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นำคณะเดินทางเข้าร่วมกิจกรรม ฟ้อนรำเพลงอุบลราชธานี เพื่อน้อมเกล้าฯ แสดงความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานในพิธี และคณะนำนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ข้าราชการ และประชาชน จาก 25 อำเภอ ของจังหวัดอุบลราชธานี รวมจำนวนกว่า 70,000 คน ...

     เมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมเพื่อรับฟังความคิดในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) ประจำปีงบประมาณ 2560 ...

     เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการอบรมด้านอาชีพให้กับกลุ่มสตรีและประชาชน หลักสูตร"การทำดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์,ดอกบัว)" ...

     เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย โดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพและสวัสดิการผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ...

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ