องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช๒๕๖๒

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย จัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายวีระพงษ์ คันธจันทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นประธาน และนายตรีภพ  กองศรีมา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เป็นผู้กล่าวรายงานฯ ในพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ ฯ ให้แก่ ประธานสภาอบต. สมาชิกสภาอบต. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้นำชุมชน ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ