กิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิต(Way Of Life)

      วันที่ 6 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย บริหารงานโดย นายสุรพงษ์ ทองดี นายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย และคณะผู้บริหาร ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ จนกลายเป็นวิถีชีวิต(Way Of Life) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ