ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี

      วันที่ 5 กันยายน 2560 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ต้อนรับ เจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี ได้มามอบเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้แก่จนท.่กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย เพื่อมอบให้กับคนพิการในชุมชนต่อไป

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ