ประกาศเรื่องการใช้แผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร (๒๕๖๑ - ๒๕๖๓) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๓ แล้ว  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

สำรวจความคิดเห็น

ประชาชนชาวตำบลนาคาย สนับสนุนให้ท้องถิ่นของเราเร่งรัดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านใด มากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

ระบบสารสนเทศของ สถ.

หน่วยงานภายในของ สถ.

ลิงค์ที่น่าสนใจ